Лекари

Поканили сме видни европейски (от Италия, Франция, Дания, Израел, Германия) и български специалисти - химио и лъчетерапевти. Те консултират директно или чрез компютърна или видеовръзка, а хонорарите им са напълно достъпни за българския стандарт.
Д-р Румен Христов

рентенолог

Поискай мнение!


Д-р Алтай Косев

рентгенолог

Поискай мнение!