Консултации във всяка област на здравеопазването и предоставяне на Второ Експертно Мнение при разчитане на рентгенографии, ехографии, скенер, ядрено-магнитен резонанс.

Не пристъпвайте към лечение, преди да е ясна и точна диагнозата, потвърдена с две независими хистологични изследвания. Ако двете мнения не съвпадат, търсете трето мнение.


Получаването на Второ медицинско мнение е лесно като 1,2,31

Изберете специалист от който желаете да получите Второ Медицинско Мнение.

2

Въведете вашето запитване. Добавете документи: рентгенови снимки, епикриза или други.

3

Изпратете вашето запитване. Ще получите отговор до 48 часа.


Нашите специалистиД-р Румен Христов

рентенолог

Поискай мнение!


Д-р Алтай Косев

рентгенолог

Поискай мнение!

Какви са специалистите, които дават второто мнение в МОКЦ?

Поканили сме видни европейски (от Италия, Франция, Дания, Израел, Германия) и български специалисти - химио и лъчетерапевти. Те консултират директно или чрез компютърна или видеовръзка, а хонорарите им са напълно достъпни за българския стандарт.


Има ли разлика в качеството между консултациите наживо и по интернет?

Не бих казал. Има случаи, в които живият контакт между лекар и пациент е важен, но за диагнозата основен е хистологичният резултат, както и данните от извършените вече изследвания. При нас цялата документация и всички изследвания са систематизирани, консултантът ги изучава задълбочено и отговаря подробно с описание и коментар по заболяването. Разработили сме формуляр, в който консултантът отговаря на много въпроси, които интересуват болния. Но нищо не пречи те да контактуват и наживо по интернет чрез системата скайп. Hopkins Medicine в САЩ

Много от нашите пациенти се консултират със своите лекуващи лекари и им се поставя диагноза с препоръка за операция или курс на лечение. В днешно време се счита за напълно нормално и дори желателно да се получи второ медицинско мнение особено в ситуация, когато препоръчаното лечение не се приема от пациента.


Второ медицинско мнение се препоръчва в случаите когато:

- Лекарят препоръчва операция;

- Лекарят поставя сериозна диагназа (като например рак) и пациентът не е сигурен в нея;

- Лекарят препоръчва лечение, с което пациентът не е съгласен и не счита за необходимо да се провежда.


Ефективността от качестовото на медицинското мнение пряко зависи от качестовото на предоставената медицинска информация. В повечето случаи второто медицинско мение се съставя от консилиум от няколко водещи професори. То се получава в писмен вид.

Лекуващият лекар сам препоръчва консултация и получаване на второ медицинско мнение.

Като основание за плащането са необходими трите имена на пациента, изписани на латиница, както и дата на раждане

Всички образни изследвания и диагностични разчитания се обработват и архивират от съвременна електронна система осигуряваща сравнителна оценка на всички проведени изследвания, както и достъп до информацията от всички лекари благодарение на он-лайн, уеб-базираната ни система за архивиране и съхранение (PACS). Системата позволява и пренасяне на образи с цел консултация или второ мнение до всяка точка от земното кълбо. Изображенията от всички изследвания се документират на CD